IŠTRŪK IŠ SPĄSTŲ - ATRASK GYVENIMĄ 

MB „Ištrūk iš spąstų” – akredituota pagalbos tarnyba, teikianti visoje Lietuvoje kompleksinę nemokamą ir konfidencialią pagalbą nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims kontaktiniu ir nuotoliniu būdu Pagalbos tarnybos ir nukentėjusio asmens sutarimu pasirinktais būdais ir priemonėmis.

Pagalba tarnyboje nukentėjusiems asmenims teikiama neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo ar jo teisėtas atstovas pateikė policijai ar kitai kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė.

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, t. y. patyrėte fizinę, turtinę ir (ar) neturtinę (moralinę) žalą, – kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybą. Jums priklauso nemokama konsultacinė, psichologinė, teisinė ir kitokia pagalba, atsižvelgiant į individualius jūsų poreikius.

Pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims yra socialinio verslo įmonės MB „Ištrūk iš spąstų“, įkurtos Alytaus mieste, padalinys.

 Socialinis verslas – tai organizacijos, įmonės, kurių misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms socialinėms visuomenės problemoms spręsti. 

Skirtingai nuo įprastų VERSLO įmonių, korporacijų, socialinio verslo organizacijų pagrindinis siekis yra ne pelnas, o teigiami pokyčiai visuomenėje.

Pagrindinės mūsų įmonės vykdomos veiklos sritys, sprendžiant visuomenės socialines problemas ir siekiant socialinio poveikio yra: 

priklausomybės ligų prevencija ir gydymas, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas, 

žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas,

 Socialinių paslaugų teikimas.:

Į Pagalbos tarnybą gali kreiptis:

pats nukentėjęs asmuo,

kitas asmuo, gavęs nukentėjusio asmens sutikimą,

pirmojo kontakto institucijos, kurios yra:

ikiteisminio tyrimo įstaigos,
prokuratūra (prokuroras),
teismai,
Bendrasis pagalbos centras,
savivaldybių administracijos,
socialinių paslaugų įstaigos,
švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigos,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos.

priklausomiems