Apie mus

Pagalbos tarnyba MB „Ištrūk iš spąstų” yra  socialinio verslo įmonė.  Socialinis verslas – tai organizacijos, įmonės, kurių misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms socialinėms visuomenės problemoms spręsti. Socialinio verslo įmonių pagrindinis siekis yra ne pelnas, o teigiami pokyčiai visuomenėje.

Pagrindinės mūsų įmonės vykdomos veiklos sritys, siekiant socialinio poveikio yra: priklausomybės ligų prevencija ir gydymas, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas. Visuomenės sveikatinimas, žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas, socialinių paslaugų teikimas.

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonei MB „Ištrūk iš spąstų“  (toliau – Pagalbos tarnybai) suteikė teisę (akreditavo) trejų metų laikotarpiui teikti pagalbą nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.  Akreditavimo tikslas – užtikrinti  kokybiškos, prieinamos ir efektyvios pagalbos teikimą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Pagalbos tarnyboje užtikrinama galimybė nukentėjusiems asmenims gauti nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšių priemonėmis). Todėl pagalba yra prieinama visoje Lietuvoje esantiems asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos.

 Į mūsų Pagalbos tarnybą besikreipiantis nukentėjęs asmuo gali gauti nemokamą ir konfidencialią pagalbą. Kurią teikia komanda kvalifikuotų specialistų (teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo), įgijusių aukštąjį bakalauro ir magistro (teisės, sveikatos psichologijos, socialinio darbo) išsilavinimą, turinčių įgūdžių ir patirties.

Suteikiame mokamas paslaugas ir pagalbą asmenims, žalingai ar rizikingai vartojantiems, priklausomiems nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų. Azartinių lošimų, psichologinių priklausomybių. Bei pagalbą jų artimiesiems: palaikomąją terapiją, atkryčio prevenciją asmenims, grįžusiems po reabilitacijos programų. Kompleksinę pagalbą darbdaviams ir darbuotojams, turintiems problemų dėl prklausomybių darbe, psichoaktyvių medžiagų prevenciją darbo vietose.

Teikiame porų ir šeimos konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas, šeimos mediacijos paslaugas.

Teikiame akredituotas socialinės priežiūros paslaugas: psichosocialinę pagalbą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą, palydėjimo paslaugą jaunuoliams;

Įgyvendiname projektus, žr. psl. Projektai ir partneriai