PROJEKTAI

:

MB „Ištrūk iš spąstų” nuo 2021 m. rugsėjo 24 d.  –  projekto „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje” (Nr. 08.5.1- ESFA-K-853-02-0003) dalyvis. 

Projekto vykdytojas – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partneriai: VŠį Sveikatos metai, VŠĮ Sveikatingumo idėjos, Mokinių bendrija „Viltis“.

 

MB „Ištrūk iš spąstų” nuo 2022 m. lapkričio 24 d. yra Europos Sąjungos ir (arba) valstybės lėšomis finansuojamo projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)” (Nr. 08,3.1-ESFA-V-419-01-0001) partneris: 

Šio projekto tikslas- plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Tikslinė projekto grupė- nedirbantys ir nesimokantys asmenys, žalingai ar rizikingai vartojantys, ar turintys priklausomybių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų.

Šio projekto trukmė – nuo 2022-12-01 iki 2023-03-31.

 Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Lietuvos negalios organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Projekto vykdytojas ESFA – Europos socialinio fondo agentūra

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Partneriai