Nukentėjusiojo teisės

Nukentėjusio asmens teisės:

 • gauti informaciją apie savo teises,
 • kreiptis dėl tyrimo pradėjimo,
 • gauti informaciją apie bylos eigą ir atsisakyti gauti šią informaciją,
 • pateikti prašymus, 
 • pareikšti nušalinimus,
 • teikti įrodymus,
 • gauti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą,
 • turėti atstovą, 
 • gauti nemokamą teisinę, psichologinę ir kitą pagalbą, atsižvelgiant į individualius poreikius,
 • dalyvauti vertinant jo specialiuosius apsaugos poreikius ir gauti apsaugos priemones,
 • gauti vertimą žodžiu ir raštu,
 • būti lydimai(-am) pasirinkto asmens,
 • teisę į privačių duomenų apsaugą,
 • apskųsti sprendimus,
 • gauti patirtų išlaidų kompensaciją,
 • pasakyti baigiamąją kalbą. 
psichoterapija

Nukentėjusieji gali naudotis savo teisėmis:

 • nepradėjus tyrimo dėl nusikalstamos veikos,
 • viso proceso metu – teikiant pareiškimą policijai, vykstant ikiteisminiam tyrimui ir bylą nagrinėjant teisme, 
 •  pasibaigus šiam procesui.