Nuorodos

 Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce7d8910571711eba1f8b445a2cb2bc7

 

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90256ea3a2d811ebb458f88c56e2040c?jfwid=-jccos4zyi

 

Akredituotos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1bafb50e87011eb9f09e7df20500045