Paslaugos

tai konsultanto (socialinio darbuotojo) teikiama paslauga – teikimas informacijos nukentėjusiems asmenims:

apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti. O kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Nurodant juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; 

apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas. Nurodant juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; 

sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas. Nurodant juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

– tai konsultanto (socialinio darbuotojo) teikiama paslauga, kuomet kartu su asmeniu, nukentėjusiu nuo nusikalstamos veikos, analizuojama asmens situacija. Ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. Konsultavimas apima nukentėjusio asmens poreikių, atsiradusių dėl padarytos nusikalstamos veikos, įvertinimą, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudarymą pagalbos priemonių plano ir organizavimą pagalbos teikimo. 

tai konsultanto (socialinio darbuotojo) teikiama paslauga – pagalbos nukentėjusiam asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, nukreipiant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).  Ši paslauga apima ir nukentėjusio asmens, pateikus jo prašymą, palydėjimo į kitas įstaigas ir organizacijas organizavimą.

– teisininko teikiama paslauga – nukentėjusio asmens, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, informavimas:

apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, nurodant kompetentingos institucijos pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; 

apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas, nurodant juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir jų teikiamą pagalbą.

psichologo teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius, dažniausiai  atsiradusius  dėl padarytos nusikalstamos veikos. Nusikalstama veika nėra vien patirta fizinė kančia, materialinis nuostolis ar besitęsiantis neigiamas emocinis išgyvenimas. Stebėtas ar patirtas nusikaltimas paveikia žmogų visapusiškai, sukeldamas sudėtingus išgyvenimus, vidinius pokyčius, susijusius su savęs paties, kitų žmonių ir aplinkos vertinimu. Dažnai stipriausias nusikaltimo poveikis pasireiškia jau jam įvykus ir yra susijęs su išgyvenama psichologine krize, besitęsiančiu stresu ar net potrauminiu streso sutrikimu. 

– tai konsultanto (socialinio darbuotojo)  teikiama paslauga – organizavimas nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) asmenims, kuriems iškyla grėsmė sveikatai ir gyvybei. Ši paslauga suteikiama nedelsiant, galima kreiptis visą parą.

Pagalba prieinama visoje Lietuvoje esantiems asmenims

Į mūsų Pagalbos tarnybą besikreipiantis asmuo gali gauti nemokamą ir konfidencialią pagalbą,

Pagalbos tarnyboje užtikrinama galimybė gauti nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšių priemonėmis).

Pagalbą teikia komanda kvalifikuotų specialistų (teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo), įgijusių aukštąjį magistro (teisės, sveikatos psichologijos, socialinio darbo) išsilavinimą, turinčių įgūdžių ir patirties.

Teikiama akredituota pagalba, užtikrinant  kokybiškos, prieinamos ir efektyvios pagalbos teikimą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.